Ambitiøs etablering af nyt erhvervsområde ved Avedøre Holme

For blot et par uger siden blev et af Nordeuropas største og grønneste projekter præsenteret for danskerne. Regeringen er i samarbejde med Hvidovre Kommune og med opbakning fra Københavns Kommune blevet enige om at etablere et nyt erhvervsområde, der kan huse mange tusinde arbejdspladser. Erhvervsområdet, der får navnet ’Holmene’, bliver i virkeligheden en forlængelse af Avedøre Holme, der i forvejen er et meget populært område for mange erhvervsdrivende. I alt omfatter udvidelsen hele ni holme, hvor erhvervslivet kommer i fokus, men også naturen får en central plads.       

Danmarks nye store vækstdriver

Avedøre Holme er allerede et stort erhvervsområde i dag, der er utroligt populært blandt danske virksomheder. Det skyldes blandt andet de store nærliggende uddannelsesinstitutioner og de mange offentlige transportmuligheder samt lufthavnen lige i nærheden. Det store, ambitiøse projekt vil være med til at gøre Københavnsområdet endnu mere attraktivt for erhvervsdrivende, og det vil ligeledes være med til at binde hovedstaden mere sammen med Vestegnen og resten af Sjælland.          

Mange nye arbejdspladser og jobs

Planerne med ’Holmene’ vil, når det engang står færdigt, skabe helt op til 12.000 arbejdspladser og omkring 30.000 jobs i afledte effekter ifølge analyser, der er foretaget af Deloitte. Det forventes, at det store nye område med de ni holme giver plads til 380 nye virksomheder. Det meget koncentrerede erhvervsområde giver muligheder for de nye virksomheder, der i fremtiden kommer til at huse holmene. Disse kan udnytte og lære af hinanden, samtidig med at de alle kan brande sig sammen. Endvidere er der mulighed for helt tætte samarbejder på tværs af de enkelte virksomheder.     

Et grønt og innovativt erhvervsområde

De store og ambitiøse udvidelsesplaner ved Avedøre Holme forventes på nuværende tidspunkt at stå helt færdigt i 2040, og allerede i 2022 regner man med at kunne gå i gang med jordopfyldningen. De ni holme skal ikke kun fungere som plads til større virksomheder, men også tilføre området langt mere natur, end der er i øjeblikket. Der er blandt andet planlagt flere rekreative naturoplevelser for både børn og voksne. Det samlede hovedstadsudspil forventes inden længe at blive lanceret af regeringen.