Gode råd til at minimere kontorlandskabets støj

Der hersker ingen tvivl om, at kontorlandskaber de senere år er blevet mere og mere populært. At indrette kontorer som kontorlandskaber er også en god idé, da det bringer mange fordele med sig. Vidensdeling er lettere end aldrig før, og medarbejderne har virkelig mulighed for at sparre med hinanden. 

Men storrumskontorerne bringer også ulemper med sig – specielt det højere støjniveau kan give problemer. Den højere larm virker for mange forstyrrende og kan ødelægge de ansattes koncentration. Dette er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, men du kan heldigvis gøre dit for, at lydniveauet sænkes. Få gode råd til netop dette her i artiklen.  

Skab plads mellem medarbejderne

Jo tættere medarbejderne sidder, jo højere vil generne af støj automatisk være. Derfor gælder det om ikke at placere de ansatte alt for tæt, men i stedet skabe plads imellem dem. Arbejdstilsynet har udarbejdet specifikke krav til dette – der skal som minimum være 12 kubikmeter luft pr. medarbejder.  

Tag hensyn til koncentrationskrævende arbejde 

Det er uundgåeligt, at visse arbejdsopgaver kæver ekstra koncentration. Af denne grund er det essentielt, at kontoret indrettes med et ekstra lokale, hvor de ansatte har mulighed for at få ro. Sådanne ekstra lokaler kan ligeledes anvendes til telefonopkald, mindre møder og lignende. Husk at opfordre medarbejderne til at anvende det ekstra lokale, således det ikke blot står tomt. 

Få foretaget en støjniveausmåling

At få foretaget en måling af kontorets støjniveau kan være ekstremt givende. Alle mennesker har forskellige syn på, hvorvidt et støjniveau er højt og generende eller blot okay. Derfor vil det at få målt niveauet på en skærm give de ansatte et bedre billede af, hvordan lydniveauet reelt set ser ud. Virker lydniveauet højt, vil denne måling højst sandsynligt fungere adfærdsregulerende, da der nu er skabt opmærksomhed på problemet. 

Gør brug af det rette udstyr

Slutteligt er det altafgørende, at I gør brug af det rette udstyr på kontoret. Støjreducerende headset af god kvalitet samt støjreducerede computermus og -tastaturer vil hjælpe mod mange akustiske forstyrrelser. Dertil er det en god idé at slå lyden fra diverse telefoner, således de ansatte ikke forstyrres af ringetoner. Indstil i stedet mobiltelefonerne til at afgive lyssignaler.