Tag hånd om udfordringerne ved det åbne kontorlandskab

Sidder du til daglig i et åbent kontorfællesskab? Så har du sikkert efterhånden erfaret de positive og de negative sider ved at sidde klods op og ned ad dine kollegaer. 

Fordelene ved det åbne kontorlandskab er mange. Det var derfor, de på et tidspunkt hittede og nærmest blev standarden for de fleste arbejdspladser med stillesiddende kontorarbejde. Det gør helt klart noget godt socialt at sidde i samme rum med sine kollegaer. Det gør, at den enkelte medarbejder føler sig som en del af et team. Herudover er det selvfølgelig et stort plus, at der kan deles erfaringer, kompetencer og viden med hinanden. Det er med til at styrke og udvikle den enkelte medarbejder, samtidig med at virksomheden kan levere mere specialiseret viden. 

Men når de positive sider er nævnt, er det desværre ikke til at komme uden om de negative konsekvenser, et åbnet kontorlandskab også fører med sig. Der bliver for tiden skrevet mange artikler om de åbne kontorer og de udfordringer, der er tilknyttet. 

Én af de største udfordringer er støjen. Når det er muligt for kollegaer at vende mindre eller større ting er det givetvis med til at skabe baggrundsstøj. Og hertil er de ringende mobiltelefoner og lyden fra tastaturer, der bliver skrevet ihærdigt på, slet ikke nævnt endnu. Det kan hurtigt komme til at få den virkning, som en støjende motorvej har for folk, der bor lige ved siden af den. Det kan stresse én helt ubevidst igennem længere tid. 

I stedet for at konkludere, at kontorlandskaber derfor ikke er en god løsning, bør man i stedet se på de negative konsekvenser som udfordringer. Der er ingen grund til at kaste de positive virkninger, et kontorfællesskab har for medarbejdere og virksomhed, over bord. Udfordringer skal tages op og løses. 

En god tilgang til at få støjen dæmpet, er ved at få indført nogle stillezoner i erhvervslokalet. Det kan eksempelvis være ved at afsætte tid i løbet af dagen, hvor der skal være helt ro. Et andet tiltag kan være at gøre brug af online chat. Når man nu alligevel sidder foran en computer, kan man jo lige så godt skrive en besked til hinanden. På den måde kan man undgå at forstyrre hinanden.