Indret det uforstyrrede, åbne kontormiljø

Indret det uforstyrrede, åbne kontormiljø

Det er sjældent, at man falder over et klagefrit, åbent kontor, hvor alle medarbejdere er uforstyrrede og tilfredse med det indendørs kontormiljø. Når den ene medarbejder sidder tæt op ad den anden, skaber det ofte støj. Som arbejdsgiver med ansvar for medarbejdernes arbejdsglæde, velvære og effektivitet er det nemt at skyde skylden på dårlig akustik for det støjfulde kontormiljø frem for at nærme sig problematikken med øje for, hvad der egentlig forårsager støjen.

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i en ny, omfattende, dansk undersøgelse, der viser, at forstyrrelser på kontoret skal løses med anderledes indretning, gode aftaler og klar kommunikation. Læs med, og få konkrete løsninger på et uoverskueligt problem.

Forstyrrelse frem for støj

Problemet med støj på kontoret angribes først og fremmest verbalt ved at snakke højt om, at miljøet på det åbne kontor på nuværende tidspunkt er mere forstyrrende frem for at være konstruktiv. Udfordringerne på kontoret skabes oftere af forstyrrelser som trafik gennem kontoret, bevægelser og selvfølgelig lyd. Snak derfor om de forstyrrende elementer, der eksisterer på kontoret, og reager derudfra.

For at mindske forstyrrelser på kontoret bør klar kommunikation tilstræbes. Det er vigtigt, at alle er fælles om at gøre det åbne kontormiljø til et, hvor alle kan færdes komfortabelt og arbejde effektivt.

Kommunikation skaber tolerance og forståelse

Godt samarbejde er et produkt af godt kollegaskab. Når kolleger åbent kommunikerer om deres behov, ønsker såvel som svagheder, bliver det nemmere at indrette kontoret, så det kommer til alles fordel. Det handler derfor om at anerkende, at der på kontoret er forskellige mennesker med forskellig adfærd. Når kollegaskabet er stærkt, bør der være grobund for også at have tolerance for andres behov.

Derudover kan man med fordel også lave et sæt fælles leveregler for bedre at skabe det gode miljø. Aftal fælles, accepterede signaler, som nemt kan tilgås såsom “har du et øjeblik?” eller “vil I skrue lidt ned?”

Vælg den rigtige indretning

Kolleger, der ofte samarbejder og bruger hinandens hjælp og information dagligt, bør sidde tættere på hinanden. Når kontoret indrettes, bør det gøres med øje for de forskellige gøremål, der eksisterer på kontoret. Indret det for eksempel således, at der er bestemte rum til opgaver, der kræver stilhed og ro, mødelokaler, projektrum til brainstorming og bevægelseskrævende opgaver og eksterne lokaler til hyggelige, kollegiale formål.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *